• CREATE BETTER
  • FASTER TOGETHER
  • DIGITAL PLATFORM

APLIKACJA MODUŁOWA,
WSPIERAJĄCA TWORZENIE,
PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE,
MATERIAŁAMI REKLAMOWYMI

PODSTAWOWE ATRYBUTY

MODUŁ
MARKETING PLAN

Planowanie cykli promocyjnych

_

MODUŁ
FOLDEROWY

Skład materiałów reklamowych

_

MODUŁ
LOCAL

Materiały reklamowe
na pozionie lokalnym

MODUŁ
MEDIAPLAN

Zamawianie kampanii w mediach

_

MODUŁ
ePUBLISHING

Prezentacja oferty online

_

MODUŁ
ANALYSIS

Analiza i optymalizacja
procesów marketingowych

KIEDY POTRZEBUJESZ APLIKACJI
MARKETING HUB?

ZŁOŻONA STRUKTURA

Złożony proces
zarządzania materiałami do druku

ROZPROSZENIE

Zaburzona efektywność
alokacji zasobów

Zarządzanie czasem

Pracochłonność i czasochłonność
kampanii lokalnych

Zastosowanie Marketing HUB

SIECI HANDLOWE

Moduł folderowy umożliwia łatwe tworzenie szablonów róznorodnych materiałów promocyjnych i reklamowych do druku

PRODUCENCI

Zarządzanie aktualnym kontentem informacyjnym, marketingowym i reklamowym

SIECI DEALERSKIE

Wszystkie reklamy w zasięgu ręki dla rozproszonych jednostek dealerskich

DZIAŁY MARKETINGU

Planowanie mediów i dopasowanie odpowiednich formatów reklamowych w czasie rzeczywistym

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE

MARKETING PLAN

Planowanie regularnych cykli promocyjnych

Planowanie lokalnych aktywacji na poziomie centralnym i lokalnym

Wielostronny ekosystem: centrala, jednostka lokalna, agencja kreatywna, dom mediowy

DRUK

APLIKACJA WEBOWA AUTOMATYZUJĄCA PROJEKTOWANIE I SKŁAD MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

FOLDERY - GAZETKI PRODUKTOWE - GAZETKI PROMOCYJNE

MINIMALIZACJA RYZYKA BŁĘDÓW, CZASU PROJEKTOWANIA I KOSZTÓW SKŁADU

MODUŁ LOCAL

ZAMAWIANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH NA POZIOMIE LOKALNYM (POS, DIGITAL, ATL)

MINIMALIZACJA KOSZTÓW I CZASU PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

POŁĄCZENIE Z DRUKARNIĄ I AUTOMATYZACJA ZAMÓWIEŃ DRUKU

MEDIAPLAN

ZAMAWIANIE KAMPANII W MEDIACH LOKALNYCH I OGÓLNOPOLSKICH

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE PRZEZ DOM MEDIOWY KLIENTA

USPÓJNIENIE WARUNKÓW ZAKUPU MEDIÓW

EPUBLISHING

PREZENTACJA OFERTY PRODUKTOWEJ ONLINE

INTEGRACJA Z MAGENTO (ROZWÓJ POZOSTAŁYCH INTEGRACJI)

PREZENTACJA OFERTY W FORMIE INTERAKTYWNEJ eGAZETKI

ANALYSIS

AGREGACJA DANYCH Z MODUŁÓW W CZASIE RZECZYWISTYM

ANALIZA CZASU, JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW

CIĄGŁA OPTYMALIZACJA PROCESÓW MARKETINGOWYCH

MARKETING HUB

SPECYFIKACJA PRODUKTU

_

Platforma umożliwiająca wsparcie procesu tworzenia
materiałów reklamowych

_

E-publishing materiałów promocyjnych
jako uzupełnienie modułu folderowego

_

Narzędzie służące do tworzenia makiety z kontentem promocyjnym
i zamawiania materiałów reklamowych

POBIERZ PDF